English Deutsch Logo

Adwokat Bartosz Koszów

Foto

Nazywam się Bartosz Koszów. Od 2003 r. związany jestem z Wrocławiem. W 2008 r. ukończyłem dzienne studia Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2008-2012 r. odbyłem we Wrocławiu aplikację adwokacką, zakończoną zdanym w 2012 r. egzaminem adwokackim.

Zdobyta wiedza oraz praktyczne umiejętności pozwalają mi na rzetelne i profesjonalne wykonywanie obowiązków adwokata.

Celem podejmowania przeze mnie czynności zawodowych jest wyłącznie ochrona interesów klienta. W swojej codziennej pracy kieruję się zasadami profesjonalizmu, etyki adwokackiej oraz zachowania tajemnicy adwokackiej.

Jako adwokat uprawniony jestem do występowanie przed wszystkimi sądami, urzędami oraz organami administracyjnymi na terenie Polski, we wszystkich rodzajach spraw (karne, cywilne, administracyjne i inne)